Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug
Generalforsamling 29. maj 2016.


Til stede: 14 medlemmer


 

Ad 1. Bent Gottfredsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Derefter blev dagsorden godkendt.

Ad 2. Oldermand Anders Rasmussen aflagde beretning om bylaugets aktiviteter i årets løb.
Oldermandens beretning blev godkendt og kan snart læses på Bylaugets hjemmeside.
Det bør fremhæves, at vi nu har en hjertestarter i Vester Såby, den hænger på bagsiden af skabet ved gadekæret. Flere beboere i byen har været på kursus i brugen af den. Det er med stor tilfredshed, at det er lykkedes efter, at vi har arbejdet på denne sag i flere år.

Ad 3. Kasserer Pia Stenbæk fremlagde regnskabet, det blev godkendt af forsamlingen og det kan ligeledes læses på vores hjemmeside.
Igen i år tak til alle der har betalt kontingent, det betyder meget for os alle, at vi har penge til de fælles forbedringer og vedligholdelse af de grønne områder i byen.
Nu hvor vi har fået hjertestarteren har vi brug for penge til forsikring af den og af strøm til skabet den hænger i.
Det blev foreslået, at hver husstand fik et indbetalingskort, fordi det måske så er lettere at huske at få betalt. Det vil den ny bestyrelse se på, da det stadig er en ret lille procent af husstandene i byen der betale det frivillige kontingent.

Ad 4. Anders Rasmussen og Pia Stenbæk blev genvalgt, Grete Clementsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.Ingen ønskede umiddelbart valg, Karin Gottfredsen, der ønsker at være suppleant, indvilligede i at indtræde i bestyrelsen indtil en ny kunne træde til.
Bestyrelsen fik af generalforsamlingen bemyndigelse til at supplere sig selv.
Lige inden afslutning af mødet kom Katja Berthou til stede og blev valgt ind i bestyrelsen. Således at bestyrelsen nu er beslutningsdygtig med 5 medlemmer og 1 suppleant.

Ad 5. Jørgen Høeg Petersen blev genvalgt til revisor.

Ad 6. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7. På grund af flere indbrud i byen, blev der diskuteret om vi kan få skilte med Nabohjælp sat op i byen, og hvordan den ordning virker. Det vi vil bestyrelsen undersøge nærmere.

PÃ¥ Bylaugets vegne Grete Clementsen
Det blev så det sidste referat fra min side, jeg synes det har været sjovt at sidde i bestyrelsen i de 5 år jeg har været med. Nu trænger jeg til en pause. Mange tak for de fine ord og blomster. Vh Grete