Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug

Mødereferat v. Grete

02. maj. 2016
Til stede: Anders , Pia, Benedikte og Grete


 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Hjertestarter.
I forbindelse med, at vi nu får en hjertestarter her i Vester Såby, fra Tryg fonden, skal der afholdes kurser i brug af hjertestarter.
12 beboere i byen har meldt sig til kurset. Fint med den store interesse.
Kurset bliver afholdt i Kr. SÃ¥by torsdag den 26.05.2016.
Anders sørger for lokale til kurset.
Fra kl. 12 - 16 deltager:
Marianne Guldbrand, Vibeke, Karin Jørgensen, Jens Ole Hansen, Pia Stenbæk og Ingolf Jørgensen.
Fra 16- 20 deltager:
Heidi Brygger, Christel Sivebæk, Jan Berthelsen, Folmer og Anders Rasmussen

4. Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes den 29.05.2015 kl. 15 -16
Pia og Anders er på valg, de ønsker begge at genopstille til bestyrelsen.
Grete ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Karin genopstiller som suppleant.
Jørgen Høeg genopstiller som revisor.

Anders sørger for øl og vand.

5. Sommeraktiviteter.
Vi holder fast i de sædvanlige aktiviteter hen over sommeren.
I lige uger, tirsdag kl. 19.30 ved Rundkørslen. Vi vil gerne opfordre alle til at komme og gå en tur, det er en god måde, at få talt sammen og lære hinanden bedre at kende.
Den første mandag i hver måned kl 19.30 mødes vi ved Gadekæret og ordner der.

6. Sommerfest.
Vi vil gentage succesen fra sidste år og igen i år holde sommerfest. det bliver den
27.08.2016.
Vi vil høre grundejerforeningen i Lyngkærgård om de ønsker festen på det grønne område der, det kunne være fint hvis det kunne lade sig gøre.
Grete ringer til Anders Hvass.

7. Evt.
Punkt til generalforsamlingen om en flag-ansvarlig

Næste møde: Afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i maj 2016 . VH Grete.