Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug

Mødereferat v. Grete

11. januar 2016
Til stede: Pia, Ida, Benedikte, Anders og Grete


 

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Fastelavn.
4. Hjertestarter.
5. Strøm ved gadekæret.
6. Skrivelser til kommunen på hjemmesiden.
7. Hvordan kan vi undgå, at huse bliver til slum.
8. Evaluering af Juletræsarrangement.
9. Evt.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Fastelavn.
Vi holder fastelavnsfest i lighed med sidste år og håber at rigtig mange af byens børn og voksne vil deltage.
Fastelavnsfest er den 7. feb. kl. 14
Vi sætter plakater op rundt omkring i byen.

4. Hjertestarter
Vi har fået tilsagn fra Tryg – fonden om en hjertestarter til byen. Vi skal tage stilling til om vi har råd til den forsikring det kræver at have den, om det kan være bylauget, der kan stå som ansvarlig for apparatet og om vi kan mobilisere 10-12 personer der vil tage på kursus og lære at betjene apparatet.
Der er enighed om, at vi siger ja tak til apparatet og at vi løser de nævnte spørgsmål.

5. Strøm ved Gadekæret
Grete har talt med Claus (elektrikker) om hvad det vil koste, at lave vores egen elmåler ved gadekæret. Vi har nu en fin aftale om at få leveret strøm til især pumpe i gadekæret og lys til juletræet fra Knud og Lisbeth. Den aftale er vi meget glade for, Knud og Lisbeth har det også fint med ordningen. Så så længe det fungerer på den måde, holder vi fast i den ordning. Vi har en tæller, så vi kan betale for de kw vi bruger. Det vil være en stor udskrivning, at få etableret vores egen måler, derfor venter vi med det.

6. Skrivelser til kommunen.
Vi har haft en korrespondence med kommunen ang. trafiksikkerheden i svinget på Nellikevej, hvor cykelstien holder op. Vi skal fremover huske, at få den type breve lagt ind på hjemmesiden, så alle borgere har mulighed for at følge med i hvad vi foretager os. Og så snart kommunen vender tilbage med et svar, vil vi lægge det ind.

7. Huse til slum.
Vi har nu erfaret at de huse, der nu har stået tomme i længere tid og derfor også forfalder voldsomt, er blevet solgt. Vi går derfor ud fra, at der bliver taget hånd om dem, så de bliver istandgjort efter gældende regler.

8. Evaluering af julearrangement.
Det blev igen i år et fint arrangement, selvom der var mange æbleskiver i overskud.
I planlægningen var der en del små forhindringer, der var flere der ikke kunne på dagen, heller ikke Lisbeth, hvis køkken vi plejer at låne til at varme gløgg og æbleskiver i. Så vi måtte finde et andet sted. Der var også lidt der drillede ved opsætning af juletfæ og lyskæder. Men det hele lykkedes dog alligevel.
Til sommer skal vi have forstærket det hul, hvori juletræet skal stå. der skal cement ned omkring røret.

9. Eventuelt.
Ingen punkter, men hyggeligt samvær

Næste møde afholdes den 2. maj 2016 kl. 19.30

VH Grete 13.01.2016