Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug
Mødereferat v. Grete

08. juni 2015
Til stede: Pia, Anders, Benedikte, Ida og Grete


 

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Malerier
4. Ny flagansvarlig
5. Aktiviteter
6. Sommerfest
7. Legeplads
8. Kontingent
9. Evt.

1. Godkendt

2. Godkendt

3. En tidligere Vester Såby beboer, Maarbjerg, har doneret 2 malerier, malet af den nu afdøde, lokale kunstner Einer Adam. Malerierne regner vi med skal sælges, og pengene gå til Bylauget. Hvordan og hvornår er endnu ikke besluttet.

4. Lars Gebhard, Hortrenziavej 6, er nu flagansvarlig og vil hejse flaget på store flagdage.
Lars vil opbevare flaget på sin adresse, så hvis andre ønsker, at få flaget hejst i anledning af andre festdage, må henvendelse ske til Lars.

5. Vi holder fast i aktiviteter som aftalt, men må sande, at det ikke altid er muligt at gennemføre. Vi vil opfordre alle i byen til at slutte op om aktiviteterne, gå-ture og pasning af det grønneområde ved gadekæret, det vil gøre det betydelig nemmere at fastholde.

6. Vi beslutter at holde sommerfest i byen i år. Vi sørger for grill, telt og aktiviteter, hvis der er mange nok der tilmelder sig. Se den fine plakat forskellige steder i byen.
Det bliver den 29. aug. kl 16.00, tilmelding hos Niklas og Ida på tlf: 21656509

7. Anders vil skrive en ansøgning til grønne fonde om etablering af naturlegeplads og cykelbane enten på Nellikevej eller i Lyngkærgård.

8. Ang. indbetaling af kontigent, der kom en del flere indbetalinger ind efter generalfosamlingen, så det var godt med en påmindelse.

9.

a. - Anders vil høre kommunen om vi kan få nogle borde/bænkesæt til området ved nyttehaverne.

b. - Vi arbejder på at gennemføre en æbledag i oktober, mere herom senere.

Næste møde: 17.08.15. Hos Ida

VH Grete 27.06.2015