Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug
Generalforsamling 31. maj 2015.

Til stede: 14 medlemmer


 

Ad 1. Bent Gottfredsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Derefter blev dagsorden godkendt.

Ad 2. Oldermand Anders Rasmussen aflagde beretning om bylaugets aktiviteter i årets løb.
Oldermandens beretning blev godkendt og kan nu læses på Bylaugets hjemmeside.

Ad 3. Kasserer Pia Stenbæk fremlagde regnskabet, det blev godkendt af forsamlingen og det kan ligeledes læses på vores hjemmeside.
Der blev talt om hvor mange der betaler det frivillige kontingent.
Tak til alle der har betalt kontingent, det betyder meget for os alle, at vi har penge til de fælles forbedringer og vedligholdelser i byen.
Der var 21 familier der havde betalt inden vi sendte indkaldelse til generalforsamlingen ud. Derefter betalte 18 familier, det er dejligt.
Generalforsamlingen vil godt opfordre endnu flere til at betale. vi er i alt 225 husstande i Vester SÃ¥by.

Ad 4. Grete Clementsen blev genvalgt, Ida Dyhr blev valgt for et år, Benedikte Kerrigan blev valgt for to år. Karin Gottfredsen blev valgt til suppleant.

Ad 5. Jørgen Høeg Petersen blev genvalgt til revisor.

Ad 6. Lars Gebhard har tilbudt at være flag ansvarlig og hejse flaget på de store flagdage.

Ad 7. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8. Nogle medlemmer orientede om et mødet " udviklingsdag for Kr.Såby og omegn",
der vil komme et officielt referat ud om hele mødet.
Der var desværre ingen fra vores bestyrelse der havde haft mulighed for at deltage.

PÃ¥ Bylaugets vegne Grete Clementsen