Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug
Mødereferat v. Grete

27. april 2015
Til stede: Pia, Mogens, Karin, Anders og Grete


 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Evaluering af fastelavn.
En hyggelig dag med børn med masser af energi til at slå på tønderne. Mange fine dragter, det var dog meget koldt og vi måtte korte ned på aktiviteterne, fordi vi frøs.
Ret få deltagere i forhold til den megen reklame vi havde sendt ud.
Trætønderne er meget svære for børnene at slå ned. Vi vil overveje, at købe paptønder, i hvert fald til de mindste.
Vigtigt at holde øje med prisen på tønder, der kan være over 100,00 kr i forskel.
Og der var igen i år rigelig med boller, så 40 stk er rigelig.

4. Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes den 31.05.2015 kl. 15 -16
Mogens, Karin og Grete er på valg. Mogens ønsker ikke at genopstille.
Karin og Grete genopstiller, Karin dog som suppleant.
Punkt på dagsordenen om valg af flag-ansvarlig. Og en påmindelse om kontingent.
Anders sørger for øl og vand.

5. Tilflyttere
Grete aflevere velkomstbrev til de nye i byen.

6. Hjertestarter.
Vi beslutter at arbejde for at anskaffe en hjertestarter til byen. Pia taler med Jørgen Høeg om en evt. ansøgning hos Tryg.

7. Flaghejsning.
Punkt til generalforsamlingen om en flag-ansvarlig

8. Aktiviteter i sommerhalvåret.
Vi starter gå-ture tirsdag den 12. maj kl. 19.30 og fortsætter i alle lige uger hen over sommeren.
Oprydning ved gadekæret starter mandag den 4. maj kl. 19.30. Der mødes vi den første mandag i hver måned.

9. Sommerfest.
Karin taler med Anders Hvass fra Lyngkærgård om de er interesseret i at holde en sommer eller høst fest sammen med hele byen.

10. Økonomi.
Der står 13.000,00 kr på vores konto, vi besluttede derfor at undersøge hvad det vil koster, at vi får vores egen el-tilslutning og målerskab ved gadekæret. Mogens taler med Claus.
Pia taler med Knud om el forbrug i år og får betalt hvad vi skylder.

11. Eventuelt.
Anders henvender sig til kommunen, for at få et mere stationært busskilt, i stedet for det der står løst, ud for nr. 3 på Åkandevej.

Næste møde: Afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i maj 2015.

VH Grete 29.04.2015