Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug

Mødereferat v. Grete

19. januar 2015
Til stede: Pia, Mogens, Anders, Karin og Grete


 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Fastelavn den 15. februar kl. 14
Vi fortsætter med alle de gode aktiviteter fra sidste år. Tøndeslagning, med en tønde til de store og en til de mindre børn, bide til bolle, ringridning og præmie til mest fantasifulde udklædning.
Vi sætter plakater op om arrangementet rundt i hele byen og sender pressemeddelelse til lokal aviserne.

4. Vester SÃ¥by bylaugs hjemmeside

Vi er enige om, at hjemmesiden trænger til lidt fornyelse og mere liv. Grete har sendt forskellige rettelser til Giulio. Vi ser alle grundigt på siden og diskuterer forslag til forbedringer på næste møde.

5. Hjertestarter.

Bestyrelsen har besluttet, at undersøge hvorlangt Vester Såbys borgere har til en hjertestarter, hvis uheldet er ude. Vi kan så på generalforsamlingen tage stilling til om vi skal have en i byen. Grete har talt med Søholm, der har en hjertestarter. Den kan vi alle bruge, så der vil snarest komme opslag op i skabet ved gadekæret og på hjemmesiden, om hvordan man finder frem til den. Der er også en privat her i byen, Mogens undersøger om den evt. kan være til rådighed for os andre.

6. Udlejningsflag og byflag.

Henvendelse nu til Pia fra bestyrelsen ang. lån eller leje af festflag. (se mere på hjemmesiden)
Ang. byens flag: Pt. er der ingen der har meldt sig, som ansvarlig for flaghejsning på officielle flagdage. Bestyrelsen deles om opgaven, på bedst mulige måde, det betyder at vi ikke overholder alle officielle flagdage.
Samtidig opfordrer vi igen evt. interesserede at melde sig til opgaven.

7. Lyngkærgård

Der er ønske om, et forbedret samarbejde mellem de to bydele. Anders tager kontakt til Formanden for Lyngkærgårds grundejerforening, for at tale om muligheder.

8. Velkomstbrev

Anders og Grete går en tur rundt til de nye beboere, vi kender til, for at byde velkommen til Vester Såby med velkomstbrevet. Hvis I er bekendt med, at der er flyttet nye folk til byen, kan I henvende jer til bestyrelsen, så kan vi komme ud med et velkomstbrev.

9. Indbetaling af kontingent.

Der er igen i år kommet meget få kontingentindbetalinger, vi besluttede derfor, at husstandsomdele en opfordring til at bidrage til vores fællesskab.

10. Evt.

Vi aftalte, at aktiviteter med oprydning ved gadekæret og fælles gåture skal starte i April måned.
Generalforsamlingen bliver 31.maj 2015

Næste møde: 20. april 2015.

VH Grete 20.01.2015