Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug

Mødereferat v. Grete

24.september 2014
Til stede: Pia, Eva, Mogens, Anders og Grete


 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Bylaugsaktiviteter.
Vi ønsker at fortsætte de aktiviteter, der tidligere er besluttet. Det er:

  • omdeling af velkomstbrev til nye beboere. Alle opfordres til at meddele bestyrelsen, hvis I fÃ¥r kendskab til nye borgere i byen, sÃ¥ vi kan aflevere et brev til dem.
  • at fortsætte sommerhalvÃ¥rets gÃ¥tur og oprydning ved gadekæret.
  • at arbejde for at vi fÃ¥r skabt nogle faste traditioner, som fastelavnsfest, sommerfest, æblearrangement og juletræstænding.

I år håber vi at kunne indvi æbletræerne, når de er plantet.
Vi opfordrer alle i byen til, at gøre en indsats for, at vores Facebook side bliver mere levende.

4. Samarbejde med Lejre Kommune, Vej og Park.

Anders overtager kontakten til Vej og Park i kommunen.

5. Pumpen ved Gadekæret.

Fordi pumpen ikke fungerer, som det var tænkt foreslår Lars Gephard, der i forevejen passer pumpen, at vi laver om på systemet.
I bestyrelsen besluttede vi, først at høre hvordan det går med kommunens planer for alle gadekær. Det er ikke afklaret, hvordan kommunens og vores andel af pasningen skal fordeles.

6. Økonomi.

Der er p.t. 11.000,00 kr på vores konto.

7. Julearrangement.

Opgaverne med uddeling af udarbejdelse og omdeling af invitation til julearrangement, indkøb af gløgg, æbleskiver og andet blev fordelt.
Anders og Mogens kopierer. Anders deler om i gamle by, Pia i Lyngkærgård, Mogens og Grete i yderkant.
Mogens sørger for juletræ.
Anders køber ind.
Lisbeth har igen i år tilbudt, at lægge køkken til, til opvarmning af diverse. Lisbeth leverer desuden dejlig hjemmelavet jordbærmarmelade. På forhånd tak.

8. Flaghejsning.

I flere år har Eva Petersen sørget for at flaget ved gadekæret blev hejst på alle officielle flagdage og ved Vester Såby's egne fester. Nu har Eva solgt sit hus og flytter derfor fra byen og vi søger derfor en ny flag – ansvarlig.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har lyst.
Eva har også stået for udlejning af flagstængerne, det overtager Pia Stenbæk nu.
Flagstænger og betonfødder er nu placeret hos Lisbeth og Knud, Nellikevej 5.
Mogens har fabrikeret nye betonfødder.

9. Evt.

  • En forespørgsel fra bylauget i Kirke SÃ¥by om at lÃ¥ne et af vores skilte blev imødekommet.
  • Ang. hjertestarter, sÃ¥ har vi ikke fÃ¥et undersøgt de ting, vi har besluttet, sÃ¥ vi arbejder stadig pÃ¥ sagen.
  • Vi takker Eva mange gange for hendes indsats og ønsker hende alt godt fremover.
  • Vi siger velkommen til Karin, der hidtil har været suppleant, og hÃ¥ber hun vil træde til, i hvert fald indtil generalforsamlingen.

 

Næste møde: Afholde i januar 2015.

VH Grete 17.10.2014