Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug
Generalforsamling 25. maj 2014.

Til stede: 22 medlemmer


 

Ad 1. Bent Gottfredsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Derefter blev dagsorden godkendt.

Ad 2. Oldermand Karen Mikkelsen aflagde beretning om mange aktiviteter i årets løb.
Der var forskellige kommentarer til beretningen's afsnit om det brev, bestyrelsen sendte ud i forbindelse med overgangen fra giro indbetalinger til bankoverførsler. Uafklarede spørgsmål blev besvaret og oldermandens beretning blev godkendt og kan nu læses på Bylaugets hjemmeside.

Ad 3. Kasserer Pia Stenbæk fremlagde regnskabet, det blev godkendt af forsamlingen og det kan ligeledes læses på vores hjemmeside.

Ad 4. Pia Stenbæk blev genvalgt, Anders Rasmussen stillede op og blev valgt ind. Eva Petersen, indvilgede i alligevel at blive i bestyrelsen i år, indtil hun får solgt sit hus.
Det betyder, at vi nu kun har 5 medlemmer i bestyrelsen. Karin blev genvalgt som suppleant. Dirigenten takkede Karen for hendes indsats som oldermand i to omgange.

Ad 5. Jørgen Høeg Petersen blev valgt til revisor.

Ad 6. Generalfosamlingen diskuterede spørgsmålet, om hvorvidt vi skal søge midler til, at opsætte en hjertestarter i byen. Det blev oplyst, at der findes en hjertestarter på en firma adresse i byen, og en på Søholm. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse skal undersøge om vi som borgere i byen kan gøre brug af de to hjertestartere der findes i nærområdet. Hvis det er muligt, og vi samtidig kan sætte oplysninger om de to hjertestartere op i vores skab ved gadekæret, er det måske ikke nødvendigt med en ny hjertestarter til byen.

Ad 7. Karen takkede af med et par ord om et godt samarbejde og opbakning fra forskellig side.

PÃ¥ Bylaugets vegne Grete Clementsen