Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Ã…rsberetning ved Bylaugets generalforsamling 2014.

 

I året der er gået siden den ordinære generalforsamling, d. 2.6.2013 har vi foretaget os følgende i Bestyrelsen.

Samarbejdet med Lejre kommune:
Vi har været i dialog med Lejre Kommune på mailen og vi har afholdt møde med Lejre kommune her i Vester Såby.

Udgangspunktet var, at vi ville benytte os af lejre Kommunes tilbud om, at plante æbletræer, på de områder vi ønskede, og have et samarbejde med dem om projektet.

Ved den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi vedtog de ændringer i vedtægterne som nu er gældende, havde vi samtidig en høring om, hvor man ønskede at æbletræerne blev plantet, og hvilke sorter man ønskede plantet

For at få dette sat i gang, måtte vi se på det grønne område ved Blakledsvej. De store stedsegrønne planter er nu ryddet, jorden er fræset og jævnet og der er gjort klart til, at æbletræerne vil blive plantet i efteråret. Alfred er koordinator for nyttehaverne, og Alfred kommunikerer med Lejre Kommune om fræsning af digerne imellem lodderne. Slutteligt vil det blive en lille æbleund en række nyttehaver, med græsstier imellem, hvor der kan klippes græs imellem dem.

Endeligt er det jo Lejre Kommunes projekt, og deres afgørelse hvor, hvor mange og hvilke træer der bliver plantet, men vi har formidlet de ønsker der er fremkommet, og venter nu spændt på, om vi får alle vore ønsker opfyldt.

Byvandring:
Desuden gik vi den dag en byvandring, hvor vi blev beriget af Bent Gottfredsens store kendskab til vores lokale område.

Juletræ plantet:
Vi har i efteråret, ved Mogens hjælp, plantet et grantræ, som I kan se. Meningen er, at når det har vokset sig stort nok, kan være det Juletræ vi sætter lys i.

Planen er så at der plantes et lignende træ på det ordinære sted, et træ som kan tage over, når det andet bliver for stort.

Julearrangement:
I lighed med mange andre år, og traditionen tro, tændte vi juletræet d. 1. søndag i advent.

Arrangementet var rigtig godt besøgt af såvel børn som voksne.

Fastelavn:
Til fastelavn stod Pia og Karin Gottfredsen for at arrangere fastelavnsfest med tøndeslagning og andre fastelavnslege. Arrangementet var godt besøg af unge børnefamilier med små børn. Det fortjener så absolut en gentagelse til næste år.

Vi er stadig nogle få, der mødes hver d. 1. mandag i måneden for at luge og klippe ved gadekæret. Det er rigtig hyggeligt, men vi bliver jo ældre, os der gør det, så der kunne være god grund til, at oveveje igen, om det er noget der skal købes ressourcer til.

GÃ¥tur:
Vi fastholder en gåtur, hver tirsdag i kl. 19.30. i lige uger.

Budget:
Vi har på vores sidste bestyrelsesmøde lagt lidt budget.

Vi har netop nu kr. 17.000,- på kontoen.

Vi har faste udgifter:

Julearrangement kr. 1000,-
Fastelavn kr. 1000,-
Generalforsamling kr. 500,-
El kr. 1500,-
Plakater til skilte, i år kr. 5000,-
Opsparing hvert år til egen el. kr. 5000,-
I alt kr. 14.000,-

 

Vi ønsker ikke, at tømme kassebeholdningen og har nu 3000,- tilbage, som overføres til næste års budget. Så vi har fortsat et stort behov for, at så mange som muligt viser vilje til at indbetale det frivillige kontingent på kr. 200,- om året, og vi takker alle som allerede har indbetalt.

Hjemmesiden:
Giulio passer og plejer fortsat vores hjemmeside, som har fået et nyt og nemt overskuelig udseende.

Alt hvad vi foretager os bliver lagt på hjemmesiden, ligesom alle referater kan hentes og læses der.

Facebook:
Vi er kommet på Facebook, så prøv at blive ven med Bylauget på Facebook. Her vil vi også skrive om de aktiviteter der er foreståemde.

Hjertestarter:
Vi skal i dag her på generalforsamlingen tage stilling til, om Bylauget skal anskaffe en Hjertestarter.

Vilkårene er, at en hjertestarter koster kr. 25.000,- Den kan søge om i tryggruppen, at få den hængt op gratis, hvis det lykkes koster den i forsikring 1250 kr. for en 3 års periode eller 1750- for en 5 års periode hertil kommer, at den skal hænge i opvarmet frostfrit skab.

Generalforsamlingen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med at få en hjertestarter sat op.

Endelig vil jeg sige tak til en velfungerende bestyrelse, for et godt samarbejde. Jeg genopstiller ikke, så jeg finder også anledning til at sige tak for nogle gode år i Vester Såby.

Karen Mikkelsen
Oldermand.
Bylauget
Vester SÃ¥by.