Vester Såby Bylaug

Bestyrelsesmøder

Vester SÃ¥by Bylaug

Mødereferat v. Grete

08. april 2014

Til stede: Pia, Lisbeth, Eva, Mogens, Karen og Grete


 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3. Generalforsamling 2014

Dato for generalforsamlingen bliver 25.05. 2014 kl 15.

Eva, Karen, Lisbeth er på valg og de ønsker ikke genvalg.

Pia er også på valg, men genopstiller. Mogens og Grete fortsætter i bestyrelsen.

Vores revisor gennem flere år Claus, har valgt at trække sig, så vi skal også vælge ny revisor.

Dagsorden på generalforsamlingen er som beskrevet i vedtægterne. Derudover et punkt om hvorvidt vi skal have en hjertestarter i byen.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan afleveres til Karen,

Nellikevej 18, senest den 18. maj.

De praktiske opgaver med kopiering, omdeling af indkaldelse og indkøb blev aftalt.

4. Samarbejde med Lejre Kommune, Vej og Park.

En medarbejder i Vej og park, har kontaktet Karen og meddelt, at træerne ved nyttehaverne vil blive fældet og der bliver sået græs i samme område i løbet af foråret. Plantning af æbletræerne er udsat til dette efterår.

Vigtigt at bestyrelsen har en fast kontaktperson til Vej og Park for at sikre, at vi får slået græsset på legepladsen på Nellikevej og at fejning på vejen er i orden.

5. Sommeraktiviteter

Vi besluttede, at fortsætte med, at de der har lyst, kan mødes den første mandag i hver måned ved Gadekæret for at ordne og luge der.

Vi fortsætter ligeledes med "Gå-ture" tirsdag aften kl 19.30 i alle lige uger fra den 13. maj. Vi mødes ved rundkørslen.

Der vil blive sat skilte op til aktiviteterne.

6. Plakater til skiltene.

Vi har besluttet at købe trykte plakater til alle faste aktiviteter på et trykkeri. Det betyder, at vi kan genbruge plakaterne mange gange. Grete undersøger prisen.

7. Økonomi.

Der er ca. 18.000,00 kr i kassen pt.. Vi besluttede, at vi skal lægge 5.000,00 kr til side hvert år, til installering af bylaugets eget elskab og måler. Så har Bylauget sit eget el, til bl. a. juletræet og pumpen til gadekæret.

Faste udgifter er:
julearrangement 1.000,00 kr
fastelavn 1.000,00 kr
generalforsamling 500,00 kr
el 1.250,00 kr

Derudover har vi udgifter til hjemmeside og domænenavn, vedligehold ekempelvis til maling m.m. Og i år mellem 3 og 5.000,00 kr til plakater.

8. Evt.

Eva orienterede om, at nogle af fødderne til vores flag er gået i stykker, og de spyd der er ikke er særlig brugbare mere. Mange har fliser i hele indkørslen. Vi besluttede derfor, at få lavet nye betonfødder. Poul laver støbeform og Mogens støber.

Flagstængerne trænger desuden til maling, det tilbød Eva at stå for.

Næste møde: Afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.

VH Grete 28.04.2014